Măsura anulării a zeci de taxe nefiscale este inclusă în Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ce a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017 şi va intra în vigoare la 1 februarie. În plus, până la 5 februarie, Guvernul trebuie să adopte, prin hotărâre, procedurile de aplicare a dispoziţiilor prezentate mai jos.
Concret, documentul ce a primit tot vineri, înainte de apariţie, semnătura preşedintelui statului, prevede eliminarea a zeci de taxe nefiscale, "urmărindu-se reducerea timpilor petrecuţi la cozi, în faţa ghişeelor, pentru plata acestora, dar şi eficientizarea activităţilor instituţiilor publice prin simplificarea şi fluidizarea proceselor interne", aşa cum se preciza în expunerea de motive ce a însoţit legea în forma sa de proiect. De altfel, taxele ce urmează să fie eliminate de luna viitoare reprezintă mai mult de jumătate dintre taxele pe care le plătesc contribuabilii în prezent, atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.

Taxele plătite de persoane fizice ce vor fi eliminate din februarie

Printre cele mai importante taxe pe care le plătesc în prezent persoanele fizice şi care vor dispărea din februarie începând se regăşeşte şi timbrul de mediu. Concret, actul normativ care reglementează taxa auto pentru autovehicule, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013, va fi abrogat, măsură ce va conduce, potrivit iniţiatorilor legii, la "impulsionarea tranzacţiilor în domeniu şi reducerea timpului necesar achiziţionării unei maşini".
Totodată, Legea nr. 1/2017 prevede eliminarea taxei pentru cazierul fiscal şi cel judiciar, documentele urmănd a fi eliberate gratuit solicitanţilor.
Mai departe, persoanele fizice ce trebuie să anunţe pierderi de acte sau schimbări de nume o vor face gratuit, publicarea anunţurilor în acest sens în Monitorul Oficial urmând să se facă gratuit. În mod similar, vor fi eliminate taxa pentru apostilarea şi supralegalizarea actelor oficiale şi taxa suplimentară pentru eliberarea paşapoartelor.
De asemenea, şi Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru va fi abrogată de la 1 februarie. În prezent, pe lista taxelor cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru sunt incluse, printre altele:
 • înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului;
 • preschimbarea actelor de identitate pentru cetățeni români, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români;
 • taxa de examinare pentru obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E;
 • taxa de examinare pentru obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din anumite categorii şi subcategorii;
 • taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
 • eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare;
 • înregistrarea unor cereri privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare.
În ceea ce priveşte taxele consulare şi de cetăţenie, percepute la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României în străinătate, acestea vor fi, la rândul lor, eliminate, astfel încât românii din străinătate să poată obţine documentele necesare în aceleaşi condiţii ca românii din ţară. Mai exact, este vorba, printre altele, despre taxele aplicate pentru:
 • înregistrarea cererii de eliberare a unei cărți de identitate sau a unei cărți electronice de identitate;
 • eliberarea unui paşaport sau a unui titlu de călătorie;
 • legalizarea semnăturii traducătorului;
 • legalizarea unei copii de pe înscrisuri;
 • legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură privată.
În fine, documentul amintit prevede eliminarea taxelor pentru eliberarea permiselor de pescuit sportiv/recreativ.

Ce alte taxe percepute cetăţenilor vor mai dispărea

Actul normativ publicat vineri în Monitor prevede şi eliminarea anumitor taxe percepute de Ministerul Afacerilor Interne. Astfel, pe lângă eliminarea taxei pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, vor deveni gratuite şi aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ sau înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei.
Şi în relaţia cu Casa Naţională de Pensii Publice, contribuabilii vor beneficia de gratuităţi. Mai exact, a fost stabilită eliminarea tarifelor sau comisioanelor procentuale de până la 3%, aplicate asupra sumei totale ce face obiectul operaţiunii financiare la efectuarea oricăror operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale.
Suplimentar, în ceea ce priveşte serviciile publice şi taxele percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României (reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 24/1992), documentul aplicabil de luna următoare stipulează eliminarea următoarelor taxe:
 • taxa pentru eliberarea unui pașaport electronic, a unui pașaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice străine, eliberarea de adeverințe, precum și alte servicii prestate de autorități;
 • taxele pentru acordarea cetăţeniei române şi pentru redobândirea acesteia; 
 • taxele aplicate supralegalizării sigiliilor şi semnăturilor de pe un act oficial;
 • taxele pentru identificarea unei persoane pe teritoriul României.

Gratuităţi pentru firme: Fără taxe la înfiinţarea entităţilor

Legea prin care sunt eliminate peste 100 de taxe şi tarife prevede facilităţi importante şi pentru persoanele juridice, în special în relaţia acestora cu Registrul Comerţului. Astfel, din februarie, antreprenorii îşi vor putea înfiinţa societăţi gratuit, taxele percepute în prezent pentru înmatricularea unei societăţi urmând să fie eliminate.
În acelaşi timp, o astfel de măsură va viza şi entităţile fără personalitate juridică, adică cele înfiinţate ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ori familiale, titularii acestora urmând să fie la rândul lor scutiţi de plata taxelor aferente constituirii entităţii.
În plus, documentul analizat include şi eliminarea taxelor percepute pentru înscrierea de menţiuni în Registrul Comerţului, cu scopul "de a încuraja antreprenoriatul şi de a îndepărta impedimentele în dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv în România".
În altă ordine de idei, există şi alte taxe ce vizează persoanele juridice şi care vor fi curând eliminate. Concret, acestea sunt:
 • înregistrarea cererilor privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare;
 • aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice și în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat;
Nu în ultimul rând, legea menţionată stabileşte eliminarea taxelor radio-tv, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru firme, cheltuielile de bază ale radioului şi televiziunii naţionale urmând a fi susţinute de la bugetul de stat: "De asemenea, cele două insituţii se vor putea finanţa în continuare din celelalte categorii de venituri proprii care le rămân la dispoziţie (publicitate, donaţii, sponsorizări etc.)", era explicat în expunerea de motive ce a însoţit Legea nr. 1/2017 în forma sa de proiect.